اخبار ایمنی

موانع فلزی U شکل

برای جلوگیری از پارک کردن خودرو های مزاحم می‌توان از روش های مختلفی استفاده کرد. به عنوان مثال می‌توان از موانع ترافیکی استفاده کرد تا خودرو های مزاحم نتوانند در مکان های که حریم ملک شخصی هستند پارک کنند. از جمله موانعی که می‌توان برای جلوگیری از پارک خودرو های مزاحم از آنها استفاده کرد می‌توان استوانه های ترافیکی، گلدان های بتنی، مخروط های ترافیکی و یا مانع فلزی U شکل استفاده کرد.

خودرو های مزاحم همیشه برای رانندگان دیگر از مشکلاتی بودند که باعث شده اند پارک کردن خودرو های دیگر با مشکل رو به رو شود و یا تردد از پارکینگ ها سخت و یا در بعضی از مواقع غیر ممکن باشد. بعضی از مالکین از بنر هایی جهت عدم پارک خودرو ها رو به روی پارکینگ و یا در پارکینگ های شخصی نصب می‌کنند، ولی ممکن است دوباره با خودرو های مزاحم رو به رو شوند که به بنر ها توجهی نکردند و مزاحمت ایجاد کردند.

ضوابط قانونی برای نصب مانع ترافیکی

نصب موانع ترافیکی برای جلوگیری از پارک خودرو های مزاحم همیشه بهترین راه بوده است ولی برای این کار باید مجوز ها لازم در این زمینه را دریافت کرد تا نصب مانع با مشکل رو به رو نشود و طبق استاندارد های بین المللی نصب شوند. برای نصب این گونه از موانع باید از مزاحمت خودرو ها در زمان های مختلف عکس هایی تهیه کنید. به شکلی که دقیقا مشخص شود خودرو مزاحم برای تردد خودرو های دیگر و یا حتی عابران پیاده مزاحمت ایجاد کرده و تردد را برای دیگران سخت کرده است. نیرو های شهرداری منطقه و یا پلیس راهنمایی رانندگی با آنها برخورد خواهد کرد و در صورت لزوم مجوز های لازم را برای نصب موانعی مانند استوانه ترافیکی و یا مانع فلزی U شکل صادر میکنند که از تکرار شدن این گونه مشکلات جلوگیری شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ten × one =