آموزشی, اخبار ایمنی

نقش وظایف شغلی کارکنان در H.S.E

نقش وظایف شغلی کارکنان در H.S.E

طبق قوانین و مقررات، همه‌ی افراد دارای وظایف و مسئولیت‌هایی هستند که رعایت H.S.E یکی از آنهاست. به عبارت دیگر، رعایت H.S.E جزیی از کار شماست، هیچ کس نمی‌تواند وظایف خود را خوب انجام دهد مگر آن که کار خود را به خوبی بشناسد. محیط کار ایمن، نتیجه‌ی همکاری، هماهنگی و همدلی و حاصل تلاش گروهی همه‌ی افراد است.
 1. ایمنی از خود شما آغاز می‌شود!
 2. با کارفرمای خود در انجام وظایف قانونی‌اش همکاری کنید؛ به عبارت دیگر به دستورالعمل‌های S.E، قوانین و مقررات سایت یا کارخانه و کارگاه خود توجه کرده و آنها را در هنگام کار رعایت کنید.
 3. به افراد آموزش دهید که ایمنی جزیی از کار آنهاست و هر فرد، مسئول ایمنی کار خویش است.
 4. از ایمنی خود و دیگران به خصوص افرادی که امکان دارد به علت اشتباه شما دچار آسیب شوند محافظت کنید.
 5. قوانین S.E فقط محدود به بخشی از کارگاه یا سایت نیست بلکه برای تمام قسمت‌ها و فعالیت‌های سازمان است.
 6. همیشه اعمال ناایمن، شرایط خطرناک و حوادث را بلافاصله به مدیریت اطلاع داده و همکاران خود را باخبر کنید.
 7. کارکنان نباید عمداً و دانسته، ایمنی و بهداشت خود و همکارانشان را نادیده بگیرند و دست به اعمال پرخطر بزنند.
 8. سعی کنید فضای محیط کار دوستانه بوده و اصل همکاری، هماهنگی و مراقبت از دیگران برقرار باشد..
 9. از وسایل حفاظت فردی که در اختیار شما قرار داده‌اند استفاده کنید.
 10. ابزار و وسایل خراب و آسیب دیده را به کار نگیرید و آنها را از محیط کار خارج کنید.
 11. مدیران، سرپرستان، سرکارگران تنها می‌توانند منطقه‌ی محدودی را پوشش دهند. اگر بخواهیم ایمنی و بهداشت به گونه‌ای مؤثر و همه جانبه اجرا شود، کمک و همیاری و همکاری همه‌ی افراد الزامی است.
 12. به افراد آموزش دهید تا در قبال ایمنی دوستان خود و سایر افراد، نگران و حساس باشند.
 13. تعهد، مسئولیت‌پذیری و فرهنگ جوابگویی افراد، در کاهش حوادث و افزایش ایمنی محیط کار و در نهایت راندمان کار نقش به سزایی دارد.
 14. از وسایل و تجهیزاتی که برای ایمنی و بهداشت طراحی و ساخته شده‌اند استفاده‌ی ایمن و مناسب کنید: مثلاً کپسول‌های آتش‌نشانی را بی‌مورد دستکاری یا از آن استفاده نابه‌جا نکنید. و یا از کلاه ایمنی خود به عنوان وسیله‌ی نگهداری و جابه‌جایی ابزار استفاده نکنید.
 15. به تجهیزات و وسایلی که برای ایمنی و بهداشت طراحی شده‌اند، بی‌اعتنایی و دخالت نابه‌جا نکرده و از آن استفاده نادرست نکنید.

ایمنی شعار نیست، شعور است.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.