عینک ایمنی و لزوم استفاده از آن در محیط کار

چشم‌ها حساس‌ترین عضو بدن انسان هستند چرا که برخورد هرگونه شی کوچک، تیز و برنده با چشم می‌تواند به قیمت از دست رفتن بینایی فرد تمام شود. همانطور که لباس ایمنی، کفش و کلاه ایمنی می‌تواند از جان فرد در مقابل بسیاری از خطرات محیط کار محافظت کند، عینک ایمنی نیز از اهمیت بسیار زیادی …

عینک ایمنی و لزوم استفاده از آن در محیط کار ادامه »