آیینه محدب

سطح آينه های كروی بخشي از سطح يك كره است ، يعني تمام نقاط آن از يك نقطه به نام مركز آينه ( مركز كره اي كه آينه بخشي از آن است) به يك فاصله اند. قسمت كوچكي از سطح يك كره ي تو خالي كه يك سطح آن نقره اندود شده باشد را آينه كروي گويند. آينه های كروی دو دسته اند، الف) آينه محدب يا كوژب ) آينه ي مقعر يا كاو الف) اگر سطح برآمده هاي كوه صيقلي باشد، آن را آينه ي كوژ يا محدب مي نامند.ب) اگر سطح دروني كره صيقلي باشد، آن را آينه ي كاو يا مقعر مي نامنددر آينه ي مقعر سطح بيروني نقره اندود شده و سطح گودبازتاب كننده مي باشد، در آينه ي محدب يا كوژ، سطح گود نقره اندود شده و سطح بيروني بازتاب كننده مي باشد.مركز آينه (محور اصلي ) :مركز كره اي را كه آينه قسمتي از آن است. مركز آينه (نقطه C) مي نامند. خطي كه از مركز آينه و وسط آينه (نقطه ي S) مي گذرد، محور اصلي آينه ناميده مي شود، قانون هاي بازتاب نور در مورد آينه هاي كروي هم بكار مي رود. مركز آينه در آينه هاي مقعر در جلوي آينه و در آينه هاي محدب در پشت آينه واقع مي شود.

نمایش دادن همه 6 نتیجه

0
    0
    سبد خرید شما
    سبد خرید شما خالی استبازگشت به فروشگاه
    پیمایش به بالا